پارادوکس جالب از دستاوردهای ایمان

0
544
پارادوکس جالب از دستاوردهای ایمان
پارادوکس جالب از دستاوردهای ایمان

پارادوکس(دو وجهی) جالب از دستاوردهای ایمان:

وقتی به چیزی که میخواهی ایمان پیدا میکنی

ناشنوا میشوی؛ در مقابل تمام کسانی که میخواهند تو را ناامید کنند.
بسیار شنوا میشوی؛ در برابر همه‌ی اتفاقات و نشانه‌هایی که میخواهند به تو کمک کنند.

نابینا میشوی؛ در مقابل همه افرای که با تو دشمنی میکنند.
بسیار بینا میشوی؛ در برابر همه‌ی اتفاقاتی که چیزی برای نشان دادن به تو دارند.

بی احساس میشوی؛ در مقابل همه اتفاقاتی که میخواند تو را از راه به‌در کنند.
احساساتی میشوی؛ در مقابل نشانه‌هایی که به درستی مسیرت گواهی میدهند.

این دو وجهی پایانی ندارد.
زمانی آغاز میشود که ایمان شروع شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید