انتخاب رشته نهم اصفهان یا هدایت تحصیلی نهم مهم ترین انتخاب در زندگی یک دانش آموز است. شما برای رسیدن به این مرحله، 9 سال تحصیلی را پشت سر گذاشتید و حالا باید در انتخاب رشته پایه نهم تعیین کنید که برای آینده خود چه برنامه ای دارید؟

یکی از مشکلاتی که دانش آموزان نهمی در زمان انتخاب رشته نهم با آن مواجه هستند عدم آشنایی با رشته های دانشگاهی است. ما در مرکز مشاوره دکتر معین الدین به عنوان تخصصی ترین و پیشروترین سیستم مشاوره تحصیلی در ایران برای هدایت تحصیلی دانش آموزان اصفهانی مقالات زیر را آماده نمودیم:

بهترین مشاور انتخاب رشته نهم در اصفهان