هدایت تحصیلی نهم

ضرورت و اهمیت هدایت تحصیلی پایه نهم

۴ آیتم هدایت تحصیلی

تراز تحصیلی چیست؟

آزمون سایت همگام چیست؟

نمرات معلمین برای هدایت تحصیلی

نمره مشاور برای هدایت تحصیلی

معرفی رشته ها برای هدایت تحصیلی

۱- رشته های نظری

الف) تجربی ب)ریاضی ج) انسانی

۲- رشته های فنی حرفه ای

الف) هنر ب)صنعت ج)خدمات د)خدمات

۳- رشته های کارودانش

الف) هنر ب)صنعت ج)خدمات د)خدمات

۴- معارف و علوم اسلامی

۵- رشته های خاص:

مثل افسری و خلبانی