خانه انتخاب رشته هدایت تحصیلی پایه نهم

هدایت تحصیلی پایه نهم

انتخاب رشته پایه نهم، هدایت تحصیلی سایت همگام، هدایت تحصیلی نهم، هدایت تحصیلی پایه نهم، هدایت تحصیلی چیست؟، هدایت تحصیلی همگام، هدایت تحصیلی نهم همگام، هدایت تحصیلی پایه هفتم ، مشاوره هدایت تحصیلی پایه نهم

معرفی رشته ها برای هدایت تحصیلی

۱- رشته های نظری

الف) تجربی ب)ریاضی ج) انسانی

۲- رشته های فنی حرفه ای

الف) هنر ب)صنعت ج)خدمات د)خدمات

۳- رشته های کارودانش

الف) هنر ب)صنعت ج)خدمات د)خدمات

۴- معارف و علوم اسلامی

۵- رشته های خاص: مثل افسری و خلبانی

- تبلیغات -سوالی دارید؟ از ما بپرسید...
×
دکتر معین الدین
پشتیبانی و ثبت نام