بررسی بودجه بندی فصل به فصل زیست شناسی در کنکور ۹۸

0
2269
بررسی بودجه بندی فصل به فصل زیست شناسی در کنکور ۹۸
بررسی بودجه بندی فصل به فصل زیست شناسی در کنکور ۹۸

بودجه بندی زیست شناسی کنکور نظام جدید (طبق کنکور ۹۸)

تعداد سوالات زیست دهم در کنکور۹۸ :
(۱۷سوال از ۵۰ سوال)

فصل اول(زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا): ۰ سوال!
فصل دوم (گوارش): ۳ سوال
فصل سوم (تبادلات گازی): ۲ سوال
فصل چهارم (گردش مواد): ۵ سوال
فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد): ۲ سوال
فصل ششم (از یاخته تا گیاه): ۳ سوال
فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان): ۲ سوال

تعداد سوالات زیست یازدهم در کنکور ۹۸ :
(۱۷سوال از ۵۰ سوال)

فصل اول (تنظیم عصبی): ۳ سوال
فصل دوم (حواس): ۳ سوال
فصل سوم (دستگاه حرکتی): ۲ سوال و فصل چهارم (تنظیم شیمیایی): ۰ سوال مستقیم!
فصل پنجم (ایمنی): ۳ سوال
فصل ششم (تقسیم یاخته): ۰ سوال مستقیم
فصل هفتم (تولید مثل): ۳ سوال
فصل هشتم (تولید مثل نهاندانگان): ۲ سوال
فصل نهم (پاسخ گیاهان به محرک ها): ۱ سوال

تعداد سوالات زیست دوازدهم در کنکور۹۸ :
(۱۶سوال از ۵۰ سوال)؛

فصل اول (مولکول های اطلاعاتی): ۲ سوال
فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته): ۴ سوال
فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل ها): ۳ سوال
فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی):۱سوال
فصل پنجم (از ماده به انرژی): ۱ سوال
فصل ششم (از انرژی به ماده): ۲ سوال فصل هفتم (فناوری های نوین زیستی):۱ سوال و فصل هشتم (رفتارهای جانوران): ۲ سوال

(بعضی سوالات:ترکیبی از چندفصل)

تحلیل آماری توسط تیم مشاوره غیرحضوری کنکور دکتر معین الدین

در ادامه بخوانید:  آموزش گام به گام برنامه ریزی درسی برای کنکور

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید