بودجه بندی کنکور انسانی

0
3068
بودجه بندی کنکور انسانی
بودجه بندی کنکور انسانی
لیست درس های عمومی کنکور سراسری
عنوان درسضریبشماره سوال در آزمونتعداد سوالات
زبان و ادبیات فارسی۴۱ تا ۲۵۲۵
زبان عربی۲۲۶ تا ۵۰۲۵
فرهنگ و معارف اسلامی۳۵۱ تا ۷۵۲۵
زبان انگلیسی۲۷۶ تا ۱۰۰۲۵
لیست درس های اختصاصی کنکور انسانی
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالات
ریاضی۱۰۱ تا ۱۲۰۲۰
اقتصاد۱۲۱ تا ۱۳۵۱۵
زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی)۱۳۶ تا ۱۶۵۳۰
زبان عربی (اختصاصی)۱۶۶ تا ۱۸۵۲۰
تاریخ و جغرافیا۱۸۶تا ۲۱۵۳۰
علوم اجتماعی۲۱۶تا ۲۳۵۲۰
فلسفه و منطق۲۳۶ تا ۲۶۰۲۵
روانشناسی۲۶۱ تا ۲۸۰۲۰
اصول عقاید و فقه (دفترچه شماره ۳)۲۸۱ تا ۳۰۰۲۰

دروس تخصصی رشته انسانی :

ریاضی و آمار :

اقتصاد :

علوم و فنون ادبی :

عربی اختصاصی انسانی:

تاریخ :

جغرافی :

جامعه شناسی :

فلسفه و منطق :

روان شناسی :

در ادامه بخوانید:  بودجه بندی کنکور تجربی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید