بودجه بندی کنکور تجربی

0
2320
بودجه بندی کنکور تجربی
بودجه بندی کنکور تجربی
لیست درس های عمومی کنکور سراسری
عنوان درسضریبشماره سوال در آزمونتعداد سوالات
زبان و ادبیات فارسی۴۱ تا ۲۵۲۵
زبان عربی۲۲۶ تا ۵۰۲۵
فرهنگ و معارف اسلامی۳۵۱ تا ۷۵۲۵
زبان انگلیسی۲۷۶ تا ۱۰۰۲۵
لیست درس های اختصاصی کنکور تجربی
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالات
زمین شناسی۱۰۱ تا ۱۲۵۲۵
ریاضی۱۲۶ تا ۱۵۵۳۰
زیست شناسی۱۵۶ تا ۲۰۵۵۰
فیزیک۲۰۶ تا ۲۳۵۳۰
شیمی۲۳۶ تا ۲۷۰۳۵
بهیاری۲۷۱ تا ۳۲۰۵۰

بودجه بندی ریاضی تجربی در کنکور تجربی

در کنکور تجربی ۹۸ مباحث مثلثات، هندسه، حدوپیوستگی و مشتق ۴سواله، معادله و نامعادله ۳سواله، احتمال، تابع، توابع نمایی و لگاریتمی و کاربرد مشتق ۲سواله، الگو و دنبله، شمارش بدون شمردن، آمار تک سواله بودند. از مبحث توان های گویا و عبارت های جبری سوال مستقیمی طرح نشد.

نام مبحثتعداد سوالات در کنکور ۹۸
مجموعه، الگو و دنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۰
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۲
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتم۲
حد و پیوستگی۴
مشتق۴
کاربرد مشتق۲
شمارش، بدون شمردن۱
احتمال۲
آمار۱

بودجه بندی زیست شناسی در کنکور تجربی

نام فصلتعداد سوالات در کنکور ۹۸
زیست شناسی دیروز، امروز، فردا۰
گوارش و جذب مواد۳
تبادلات گازی۲
گردش مواد در بدن۳
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۳
از یاخته تا گیاه۳
جذب و انتقال مواد در گیاهان۲
تنظیم عصبی۳
حواس۳
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۰
ایمنی۳
تنظیم یاخته۱
تولید مثل۳
تولید مثل نهاندانگان۲
پاسخ گیاهان به محرک ها۱
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته۳
انتقال اطلاعات در نسل ها۳
تغییر در اطلاعات وراثتی۲
ازماده به انرژی۱
از انرژی به ماده۲
فناوری های نوین زیستی۱
رفتارهای جانوران۲

بودجه بندی فیزیک در کنکور تجربی

نام فصلتعداد سوالات در کنکور ۹۸
فیزیک و اندازه گیری۱
کار و انرژی و توان۲
ویژگی های فیزیک مواد۲
دما و گرما۳
الکتریسیته ساکن۳
جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم۳
مغناطیس و القای الکترومغناطیس۳
حرکت بر خط راست۳
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳

بودجه بندی شیمی در کنکور تجربی

پیشنهاد می کنم با توجه به برابر بودن تعداد سوالات شیمی در دو رشته ریاضی و تجربی حتما بودجه بندی شیمی در کنکور ریاضی را نیز بررسی کنید. این درس در کنکور دارای ۳۵ سوال است.

در ادامه بخوانید:  بودجه بندی کنکور ریاضی
نام فصلتعداد سوالات در کنکور ۹۸
کیهان زادگاه الفبای هستی۳
ردپای گازها در زندگی۳
آب ، آهنگ زندگی۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
در پی غذای سالم۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۶
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر۲

بودجه بندی زمین شناسی در کنکور تجربی

نام فصلتعداد سوالات در کنکور ۹۸
آفرینش کیهان و تکوین زمین۵
منابع معدنی، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی۳
منابع آب و خاک۴
زمین شناسی و سازه های مهندسی۳
زمین شناسی و سلامت۴
پویایی زمین۳
زمین شناسی ایران۳

بودجه بندی ادبیات فارسی در کنکور

مبحثتعداد سوالات در کنکور ۹۸
واژگان۳
املاء۳
زبان فارسی۵
تاریخ ادبیات۱
آرایه های ادبی۴
قرابت معنایی۹

بودجه بندی زبان انگلیسی در کنکور

مبحثتعداد سوالات در کنکور ۹۸
واژگان۸
گرامر۴
Cloze test۵
درک مطلب reding۸

بودجه بندی زبان عربی در کنکور

مبحثتعداد سوالات در کنکور ۹۸
ترجمه و تعریب۸
درک مطلب۴
حرکت گذاری۲
تحلیل صرفی۴
قواعد۸

بودجه بندی دین و زندگی در کنکور

مبحثتعداد سوالات در کنکور ۹۸
آیات و روایات۱۱
اشعار و حدیث۵
متن۹

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید