بودجه بندی کنکور رشته زبان

0
1965
لیست درس های عمومی کنکور سراسری زبان
عنوان درسضریبشماره سوال در آزمونتعداد سوالات
زبان و ادبیات فارسی۴۱ تا ۲۵۲۵
زبان عربی۲۲۶ تا ۵۰۲۵
فرهنگ و معارف اسلامی۳۵۱ تا ۷۵۲۵
زبان انگلیسی۲۷۶ تا ۱۰۰۲۵
لیست درس های اختصاصی کنکور سراسری زبان
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالات
زبان تخصصی۱۰۱ تا ۱۷۰۷۰

بودجه بندی زبان تخصصی در کنکور زبان

بودجه بندی زبان تخصصی در کنکور زبان
مباحث / سال۹۴۹۳۹۲
Grammarشکل گذشته افعال مدال۱۰۰
زمان ها۱۱۱
ربط دهنده ها۰۲۰
عبارات قیدی۱۰۰
شرطی ها۱۱۲
وجه وصفی۱۱۰
ساختار های اجتناب از تکرار۱۰۰
معلوم / مجهول۱۰۰
شکل خلاصه شده ی عبارت وصفی۱۱۰
افعال کمکی و مدال۱۱۱
ضمایر۱۱۰
نقل قول ها۰۱۰
جمله واره ها۰۱۰
ترتیب صفات۰۰۱
وارونه سازی۰۰۱
شکل فعل دوم۰۰۱
ضمایر موصولی۰۰۲
تشدید کننده ها۰۰۱
vocabulary151515
wordorder151515
languagefunction555
cloze test101010
reading151515
در ادامه بخوانید:  بودجه بندی کنکور هنر

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید