رشته مهندسی مخابرات ICT

0
1619

۱-تعریف و هدف:

دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابراتICTمجازی مرکب از دروس نظری و کار تحقیقاتی درزمینه مخابرات است. هدف از ایجاد این دوره، تربیت دانش آموختگانی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی، طرح و پیاده کردن شبکه های مخابراتی و طرح و ساخت تجهیزات و مدارات مخابراتی، بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور باشند. فارع التحصیلان این دوره میتوانند علاوه بر کار آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها، در سطح مراکز تحقیقاتی، صنایع مخابراتی والکترونیکی، شرکت مخابرات، ارتش و سپاه، صدا و سیما، وزارت نفت، راه و ترابری و دیگر ارگانهایی که در سطح وسیع با مسائل مخابراتی روبرو هستند. فعالیت نمایند.

۲-طول دوره و شکل نظام:

حداقل طول این دوره ۳ نیمسال است، بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دروس جبرانی نیستند، چنانچه کار درسی و تحقیقاتی خود را بنحو مطلوبی انجام دهند، می توانند دوره را در ۳ نیمسال به پایان برسانند.

نظام آموزشی آن واحدی است و مدت تدریس ۱ واحد نظری ۱۷ ساعت و ۱ واحد آزمایشگاهی ۵۱ ساعت می باشد.

۳-تعداد واحدهای درسی:

دانشجو برای تکمیل دوره کارشناسی ارشد ICT بصورت مجازی باید حداقل۳۲ واحد درسی و تحقیقاتی بشرح زیر با موفقیت بگذراند:

اصلی ۲۷ واحد

سمینار ۲ واحد
پروژه تحقیق ۳ واحد

جمع ۳۲ واحد

علاوه بر موارد فوق، هر دانشجو این دوره که قبلاً در دوره کارشناسی یا لیسانس، دروس جبرانی رانگذرانده باشد، باید با موفقیت آنها را بگذراند، از دروس جبرانی واحدی به دانشجو تعلق نمی گیرد.

تعداد دروس:

۳۲واحد شامل ۱۲ واحد اجباری، ۱۲ واحد اختیاری، ۲ واحد سمینار و ۶ واحد پروژه

۴-دروس اجباری: 

۵درس از  درس زیر:

در ادامه بخوانید:  رشته آموزش زبان انگلیسی

۱-پردازش سیگنال دیجیتال
۲- الکترومغناطیس کاربردی
۳- شبکه مخابرات داده ها
۴- تئوری مخابرات دیجیتال
۵-طراحی مدارات و زیر سیستم های رادیوئی

۵-دروس جبرانی:

دروس زیر از دوره کارشناسی مهندسی برق (گرایش مخابرات) با نظر کمیته تحصیلات تکمیلی، به عنوان دورس جبرانی دوره محسوب می شوند:

مخابرات ۲ ۳ واحد
میدانها و امواج ۳ واحد
الکترونیک ۳ ۳ واحد
مدارهای مخابراتی ۳ واحد
اصول میکرو کامپیوتر یا اجزاء کامپیوتر ۳ واحد

۶-شرایط گزینش دانشجو:

دوره های کارشناسی پیش نیاز: این دوره در اساس برای فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی برق (گرایش مخابرات) برنامه ریزی شده است، لیکن فارغ التحصیلان دیگر گرایش های کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک، کنترل و قدرت و ….) کارشناسی های مهندس الکترونیک، کنترل و قدرت و نیز کارشناسی های کامپیوتر و فیزیک می توانند در آن شرکت نمایند، مشروط بر آنکه دروس« جبرانی » تعیین شده را با موفقیت بگذرانند.

آزمون ورودی:  آزمون ورودی بطور کتبی از دروس پایه، اصلی و تخصصی کارشناسی مهندسی برق (گرایش مخابرات)، می باشد لیکن بنحوی تنظیم می گردد که کسانیکه دروس تخصصی مخابرات را نگذرانده اند. اما پایه قوی در یکی از دوره های کارشناسی پیش نیاز را دارند، امکان موفقیت در آنرا داشته باشند.دانستن یک زبان خارجی علمی: تسلط بر یک زبان خارجی علمی به نحوی که دانشجو بتواند بسهولت از متون علمی آن زبان استفاده نماید، ضروری است.

مصاحبه تخصصی: گروه آموزشی ممکن است در صورت تشخیص با کسانیکه در آزمون ورودی موفق شده اند، در زمینه های تخصصی، مصاحبه شفاهی بعمل آورد.

برنامه آموزشی و پژوهشی:

دروس اصلی:

هر دانشجو باید حداقل چهار درس ( ۱۲ واحد) از دروس اصلی زیر را بگذراند.

واحدنام درسشماره
۳طراحی مدارات و زیر سیستم های رادیوئی ۳۱
۳الکترومغناطیس کاربردی۲
۳تئوری مخابرات دیجیتال۳
۳پردازش سیگنال دیجیتال۴
۳شبکه های مخابرات داده ها۵

دروس تخصصیدانشجو باقیمانده واحدهای درسی خود را با موفقیت کمیته تحصیلات تکمیلی،از لیست دروس تخصصی اختیاری به شرح جدول ذیل و حداکثر تا دو درس از دروس اصلی و تخصصی کارشناسی ارشد سایر گرایش های مهندسی برق و دیگر رشته ها اخذ می نماید.

در ادامه بخوانید:  رشته الهیات و معارف اسلامی
واحدنام درسشماره
۳فرآیندهای اتفاقی۱
۳تئوری پیشرفته مخابرات۲
۳پردازش سیگنال دیجیتال۳
۳تئوری اطلاعات و کدینگI۴
۳ریاضیات مهندسی پیشرفته۵
۳آنتنII۶
۳مایکروویوII۷
۳الکترونیک نوری۸
۳شبکه های مخابرات داده ها۹
۳سیستمهای سویچینگ۱۰
۳تئوری انتشار امواج و طراحی شبکه های رادیوئی۱۱
۳سیستمهای انتقالII۱۲
۳اصول سیستمهای رادار۱۳
۳پردازش گفتار۱۴
۳پردازش تصویر۱۵
۳مخابرات ماهواره ای۱۶
۳مخابرات سیار۱۷
۳مهندسی ترافیک در مخابرات۱۸
۳سنجش از راه دور۱۹
۳بررسیهای اقتصادی در مخابرات۲۰
۳مباحثی در مخابرات دیجیتال۲۱
۳تئوری اطلاعات و کدینگII۲۲
۳اصول رمز نگاری۲۳
۳فیلترهای وفقی۲۴
۳فیبر نوری و سیستمهای مخابرات نوری۲۵
۳پردازش اطلاعات نوری۲۶
۳تئوری صف۲۷
۳شبکه های عصبی۲۸
۳شناسایی آماری الگو۲۹
۳شناسایی ساختاری الگو۳۰
۳بینایی ماشینی۳۱
۳مباحث ویژه در مهندسی مخابراتI۳۲
۳مباحث ویژه در مهندسی مخابراتII۳۳
۳مباحث ویژه در مهندسی مخابراتIII۳۴
۳شبکه های بدون سیم و پیشرفته۳۵
۳طراحیMicrowave&RF   در مخابرات بدون سیم۳۶
۳مخابرات بدون سیم هوشمند۳۷
۳اصول تکنولوژی اطلاعات۳۸
۳الکترونیک سیستم های رادیوئی۳۹
۳الکترومغناطیس کاربردی۴۰
۳تئوری مخابرات دیجیتال۴۱
۳مدارات و زیر سیستم های رادیوئی۴۲

سمینار مخابرات:

سمینار مخابرات شامل قسمتهای زیر می باشد:
– معرفی زمینه های تحقیقاتی جاری، مشکلات و مسائل کشور در زمینه مخابرات.
– معرفی زمینه های تحقیقاتی که دانشجویان ممکن است پروژه خود را از میان آنها برگزینند.
– تهیه گزارش توسط هر دانشجو و ارائه آن در یک سمینار.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید