هدف گذاری برای کنکور چرا و چگونه ؟!

برگرفته از کتاب برایان تریسی

0
1825
هدف گذاری برای کنکور چرا و گونه؟!
هدف گذاری برای کنکور چرا و گونه؟!

سفره را بچینید
هدف خود را مشخص کنید و دست به کار خوردن آن شوید باید ابتدا دقیقاً « قورباغه »را معین کنید.
مهم ترین اصل روشن بودن هدف است. اولین دلیل اینکه چرا بعضی از مردم می توانند کارها را سریع ترانجام دهند این است که هدف ها و برنامه های کاملا روشنی دارند و از آنها فاصله نمى گیرند.
هر چه برایتان روشن تر باشد که چه می خواهید و برای به دست آوردن آن چه باید بکنید، آسان تر می توانید بر تنبلی غلبه کنید، راحت تر قورباغه تان را مى خورید و سریع تر کارها را به اتمام می رسانید.
روشن نبودن هدف، سرگرمی و پریشان فکری در مورد اینکه چه کاری را باید انجام بدهید و به چه دلیل و به چه صورتی باید آن را انجام بدهید یکی از دلایل اصلی تنبلی و نداشتن انگیزه است. برای نجات پیدا کردن از این شرایط معمول باید تمام نیروهای خود را به کار بگیرید و برای هر کاری که انجام می دهید هدف روشن و مشخصی را تعیین کنید.
یک روش عالی برای موفقیت در کار این است: افکارتان را روی کاغذ بیاورید.
فقط سه در صد از مردم هدف های مشخصی دارند و آنها را روی کاغذ می آورند. این افراد در مقایسه باافرادی که از نظر میزان تحصیلات و توانایی برابر و یا بهتر از آنها هستند اما به هر دلیلی هرگز وقت خود را صرف روی کاغذ آوردن هدفهای خود نکرده اند پنج تا ده برابر بیشتر کارایی دارند.
شما می توانید تا آخر عمر از یک روش مؤثر برای مشخص کردن و رسیدن به هدف هایتان استفاده کنید.
این روش هفت مرحله ساده دارد. با رسیدن به هرکدام از این هفت مرحله مى توانید کارایی خود را دو تا سه برابر کنید. بسیاری از افرادی که دوره های آموزشی را به اتمام رسانده اند با استفاده از این روش ساده هفت مرحله ای توانسته اند درآمد خود را ظرف چند سال و حتی چند ماه به طور چشمگیری
افزایش دهند.

برای موفقیت یک ویژگی هست که فرد باید آن را داشته باشد و آن مشخص بودن هدف است. به بیان دیگر، فرد باید بداند که چه می خواهد و شدیداً خواستار بدست آوردن آن باشد.
ناپلئون هیل

مرحله شماره ۱: مشخص کنید که دقیقاً چه مى خواهید. به تنهایی یا با رئیس تان بنشینید و آنقدر درمورد هدف ها و برنامه هایتان بحث کنید تا کاملاً برایتان روشن شود که رئیس تان از شما انتظار دارد چه کارهایی را انجام دهید و ترتیب انجام آنها به چه صورتی باشد. تعجب آور است که افراد زیادی مدت ها مشغول انجام وظایف و کارهای بیهوده هستند چون هرگز تصمیم نگرفته اند که با رئیس خود در مورد چنین موضوع مهمی به بحث بنشینند.
قانون: یکی از بدترین راه های استفاده از وقت، آن است که کاری را که به هیچ وجه لازم نیست به بهترین وجه انجام دهیم.
استفن کاوی می گوید:
«پیش از آنکه بالا رفتن از نردبان موفقیت را شروع کنید، ابتدا مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید»
مرحله شماره ۲: هدف خود را روی کاغذ بیاورید. وقتی هدف تان را می نویسید، آن را شفاف و قابل لمس می کنید. با این کار چیزی خلق می کنید که قابل لمس و دیدن است. به بیان دیگر هدفی که روی کاغذ نیامده است فقط یک آرزو یا رؤیاست و هیچ انرژی در پشت آن نیست. هدف های نوشته نشده منجر به سردرگمی، ابهام، گمراهی و اشتباهات بسیار مى شوند.
مرحله شماره ۳: برای هدف خود مهلت تعیین کنید. برای یک هدف یا تصمیم بدون مهلت مشخص هیچ فوریتی وجودندارد. چنین هدفی فاقد یک آغاز یا پایان واقعی است. این که محول کردن یا پذیرش کارها و مسئولیت ها فاقد مهلتی معین برای انجام باشد طبیعتاً باعث می شود که کارها را به تعویق بیندازد و بخش ناچیزی از آنها را انجام دهید.
مرحله شماره ۴: از تمام کارهایی که فکر می کنید باید برای رسیدن به هد فتان انجام بدهید فهرستی تهیه کنید. هر بار چیز جدیدی به ذه نتان رسید آن را به لیست فعالیت ها اضافه کنید. این کار را تا کامل کردن لیست ادامه دهید. این فهرست به شما تصویر قابل مشاهده ای از وظیفه یا هدف اصلی ونیز راهی که بتوان در آن بی وقفه به کار ادامه داد ارائه و احتمال رسیدن به هدف را به طور چشم گیری افزایش می دهد.
مرحله شماره ۵: فهرست را به یک برنامه تبدیل کنید. کارهایی را که به صورت لیست در آورده اید اولویت بندی کنید. مشخص کنید که چه کاری باید قبل از همه و چه کاری بعد انجام شود. حتی اگرمی خواهید برنامه خود را قابل مشاهده تر کنید کارها را به ترتیب اولویت در داخل مستطی لها یا دایره ها بنویسید. خواهید دید وقتی با این کار هدف خود را به وظایف یا کارهای کوچ کتر تقسیم می کنید تا چه اندازه رسیدن به هدف برایتان آسان تر می شود.
با داشتن یک هدف مکتوب و یک برنامه منظم و سازمان یافته کارایی و توانایی شما بسیار بیشتر از فردی خواهد بود که هدف ها یش را در ذهنش نگه می دارد و با خودش حمل م یکند.
مرحله شماره ۶: فوراً کار را بر اساس برنامه شروع کنید. هر کاری که می خواهد باشد. برنامه متوسطی که بسیار خوب اجرا شود بهتر از یک برنامه عالی است که هیچ اقدامی در جهت اجرای آن انجام نشود.
در راه رسیدن به هر موفقیتی اجرای برنامه از همه چیز مهم تر است.
مرحله شماره ۷: تصمیم بگیرید که هر روز برای آنکه قدمی به سوی هدف اصلی بردارید کاری انجام دهید. این کار یا فعالیت را در برنامه روزانه خود بگنجانید. هر روز تعداد صفحات معینی در مورد موضوع مورد نظر خود مطالعه کنید، به سراغ تعداد مشخصی از مشتری بروید، مدت زمان معینی ورزش کنید، از یک زبان خارجی تعداد مشخصی واژ ههای جدید یاد بگیرید. هرگز یک روز خود را بیهوده تلف نکنید. حرکت به جلو را ادامه دهید. وقتی حرکت را شروع کردید به پیشروی ادامه دهید. متوقف نشوید.
همین استواری و ثبات قدم به تنهایی می تواند شما را تبدیل به یکی از فعال ترین و موفقترین افراد نسل خود کند.
داشتن هدف های مکتوب تأثیر بسیار خوبی روی قدرت تفکر شما دارد. به شما انگیزه ی کار و فعالیت می دهد. قدرت خلاقیت شما را تقویت می کند، انرژی بخش است و بیش از هر عامل مؤثر دیگری به شما کمک می کند تا بر تنبلی خود پیروز شوید.
هدف ها سوخت و انرژی آتشدان موفقیت هستند. هر چه این هدف ها بزرگتر و روشن تر باشد برای رسیدن به آنها مشتاق تر می شوید. هر چه به هد فهایتان بیشتر فکر کنید تمایل و اشتیاق درونی شما برای دست یابی به آنها بیشتر می شود. هر روز به هدف هایتان فکر کنید و آنها را مرور نمایید. هر روز
صبح فعالی تتان را با مهمترین کار آغازکنید. این کار مى تواند شما را به مهم ترین هدفی که در حال حاضر دارید، برساند.
منبع:برایان تریسی
در ادامه بخوانید:  تصاویر انگیزشی کنکور + عکس انگیزشی به همراه متن

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید