گزینه دو کرمان – آدرس و شماره تماس نمایندگی های گزینه دو استان کرمان

0
694
نمایندگیتلفن تماس
منطقه _ رودبار
انار – پیام نو۳۴۳۴۳۸۶۸۶۱ – ۳۴۳۴۳۸۶۸۶۱
بافت – آموزشگاه علمی ابتکار۳۴۴۲۴۴۰۷۰۰ – ۳۴۴۲۴۲۴۲۸۳
بردسیر – آموزشگاه علمی ندای دانش۰۳۴۳۳۵۲۳۴۵۶
بم – گزینه دو۳۴۴۴۳۴۳۱۱۳ – ۳۴۴۴۳۴۳۱۱۳
جیرفت – آموزشگاه علمی فرهنگ۳۴۴۳۲۱۲۲۱۷
رابر – گزینه دو۳۴۴۲۴۵۳۷۹۴
راور – نمایندگی۳۴۳۳۷۲۶۲۹۲
رفسنجان – آموزشگاه فجردانش۳۴۳۴۲۲۰۵۵۸ – ۳۴۳۴۲۲۰۵۱۱
رودبار جنوب – گزینه دو۰۹۱۳۹۵۰۰۲۸۳
زرند – آموزشگاه راه اندیشه۳۴۳۳۴۲۷۴۰۳
سیرجان – دبیرستان غیردولتی هدف۳۴۴۲۳۳۶۳۵۹
شهربابک – آموزشگاه پیام۰۳۴۳۴۱۳۴۸۳۴
عنبرآباد – گزینه دو۳۴۴۳۲۹۴۶۰۳ – ۹۱۳۲۴۹۰۳۱۹
قلعه گنج – امیرکبیر۳۴۴۶۲۲۰۷۸۱ – ۹۱۳۲۴۸۱۹۸۰
کرمان آموزشگاه علمی راه نو۳۶۲۰ – ۰۳۴
کوهبنان – گزینه دو۰۳۴-۳۳۴۹۵۴۴۸
کهنوج – گزینه دو۴۳۲۰۶۸۶۸ – ۰۳۴
منطقه _ عشایر کرمان
منوجان – آموزشگاه فرهنگ ودانش۳۴۴۳۳۰۲۷۱۷
در ادامه بخوانید:  گاج کرمان – آدرس و شماره تماس نمایندگی های گاج استان کرمان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید