گزینه دو لرستان (خرم آباد) – آدرس و شماره تماس نمایندگی های گزینه دو استان لرستان

0
634
نمایندگیتلفن تماس
ازنا – گزینه دو۶۶۴۳۴۳۱۸۱۸
الشتر – آموزشگاه مدرسان۶۶۳۲۵۲۸۸۶۲ – ۶۶۳۲۵۲۸۸۶۲
الیگودرز – راه اندیشه۶۶۴۳۳۴۴۴۸۰
بروجرد – آموزشگاه جهش۶۶۴۲۵۱۴۵۹۵ – ۶۶۴۲۵۳۲۶۵۵-۰۶۶۴۲۵۰۶۲۸۴-۰۶۶۴۲۵۰۱۵۵۳
پلدختر ـ موسسه علمی آموزشی دانش بنیان۶۶۳۲۲۲۶۰۳۰ – ۶۶۳۲۲۲۲۲۶۶ – ۹۱۶۷۴۴۹۰۰۲
خرم آباد – آموزشگاه فروغ دانش۰۶۶۳۳۳۲۸۸۸۷-۹
دلفان (نورآباد) – آموزشگاه زبان نخبگان دلفان۰۶۶۳۲۷۳۰۱۴۷
دورود – گزینه دو۶۶۴۳۲۳۵۶۴۹
کوهدشت – گزینه دو۶۶۳۲۶۳۸۲۵۵
منطقه _ اشترینان
در ادامه بخوانید:  بهترین مشاور کنکور در بروجرد، برنامه ریزی شخصی و مشاوره کنکور بروجرد

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید